Cenrálny pulzový tlak (Hgmm)

Central Pulse Pressure (mmHg)

Je rozdielom medzi hodnotou systolického a diastolického tlaku krvi. Podobne ako systolická hodnota centrálneho tlaku sa líši od systolickej hodnoty periférneho tlaku, pulzný tlak v oblasti koreňa aorty sa môže líšiť od periférneho pulzného tlaku. Je nezávislým prediktívnym ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika, jeho prediktívna hodnota je vyššia ako majú tlakové hodnoty v oblasti ramena.