Centrálny tlak aorty (Hgmm)

Central Blood Pressure, Systolic Blood Pressure in the Aorta (Hgmm)

Odráža tlakové pomery v oblasti koreňa aorty, hodnota centrálneho tlaku aorty sa líši od hodnoty periférneho tlaku nameraného v oblasti ramena. Má vyššiu prediktivnu hodnotu ohľadom kardiovaskulárneho rizika ako perifény krvný tlak. Jeho hodnota sa dá namerať invazívne alebo stanoviť oscilometrickou metódou. Tento výsledok zodpovedá výsledku nameranému invazívne. Základom výpočtu je hodnota diastolického tlaku a hodnota stredného arteriálneho tlaku a fyziologický vzťah medzi hodnotou periférneho a centrálneho tlaku.