Index členok – rameno

Ankle-Brachial Index (ABI)

Pomer medzi hodnotou tlaku krvi v oblasti členka a ramena. Charakterizuje prekrvenie dolných končatín.