Pulzný tlak (Hgmm)

Periférny a centrálny pulzný tlak

Pulzný tlak je rozdiel medzi hodnotou systolického a diastolického tlaku

Pulzný tlak (Hgmm)