Rýchlosť pulzovej vlny aorty

Aortic Pulse Wave Velocity, PWVao

Opisuje rýchlosť priebehu tlakovej vlny generovanej činnosťou srdca od oblúka aorty po oblasť bifurkácie. Charakterizuje elasticitu steny aorty. Podľa odborných usmernení európskej hypertenziologickej a kardiologickej spoločnosti jej zvýsená hodnota predstavuje aj samostatne vysoké kardiovaskulárne riziko a poškodenie cieľových orgánov.

Parameter sa počíta z pomeru vzdialenosti jug-sys (ktorá zodpovedá dĺžke aorty) a času potrebného na prekonanie tejto vzdialenosti.