Nová generácia softvéru arteriografu

Nová generácie softveru arteriografu je dostupná v Medexpert Kft. Upgradujte svoj prístroj! Novogeneračný Arteriograf obsahuje prehľadný, zrozumiteľný a dobre interpretovateľný nález.

Poznatky o tuhosti tepien (arterial stiffness) sa rozvíjajú dynamicky. Prístroj arteriograf sa snaží kontinuálne nasledovať tento vývoj- čiastočne získaním nových validácií, čiastočne upgradovaním svojich produktov.

Rok 2011 znamená začiatok novej etapy: vyvinuli sme novú jednotku s možnosťou prenosu dát v režime bluetooth, ktorá je alternatívou už existujúceho infraportu. Jednotka obsahujúca procesor vyššej generácie umožnil aplikáciu nových funkcií. V oblasti vývoja softvéru arteriografu sa môžeme pochváliť ešte väčším vývojom, pretože aplikácie vyžadujú väčší počet pacientov a väčšie množstvo dát, nový program obsahuje databázový balík na báze SQL.

Umožňuje nám to komplexnejšie spracovanie dát, nový program obsahuje nový režim, vyhodnocuje arteriálny vek a poskytne nám nový nález. Prístroj novej generácie obsahuje zapínacie manžety, ktoré odporúča vyberať podľa obvodu ramena aktuálneho pacienta.

Pre množstvo noviniek už nebolo možné prístroj upgradovať obvyklým spôsobom. Popritom ponúkame našim používateľom ďalšie funkcie, preto upgradovanie je možné komplexne. Znamená to, že sa vymení procesor meracej jednotky, dodáme Vám 3 nové manžety a novú verziu programu 3.0.0.0  v slovenskom jazyku, ale radi vás privítame aj na našich pravidelných školeniach (pre jednu osobu je to bezplatne).

Nový porgram možno nainštalovať nezávisle od pôvodného programu tensioclinic. Skoršie dáta sa dajú nahrať do knižnice nového programu, a spracovať ďalej týmto softverom. Na vašu žiadosť Vám pri vkladaní dát vieme poskytnúť pomoc.

Cena upgradovania je 400 eur + DPH. V súlade s našim predchádzajúcim sľubom vieme účastníkom tohtoročného sympózia Arterial stiffness poskytnúť prístroj za cenu zníženú o registračný poplatok. Nakoľko upradovanie prístroja si vyžaduje prácu na meracej jednotke v trvaní asi 1 týždňa, túto treba odovzdať.

 

Prečo sa oplatí?

Pojem arteriálny vek sa používa v čoraz širšom okruhu a dostáva sa do popredia záujmu aj na novom náleze. O arteriálnom veku môžete čítať aj na týchto fórach:

 

Novinky

Nový nález je dobre interpretovateľný tak pacientom ako aj lekárom. Má dve strany, prvá strana obsahuje tlakové hodnoty merania na ramene a analýzu pulzovej vlny (Aix, SB a Ao). Na druhej strane máme rýchlosť pulzovej vlny aorty a hodnotenie arteriálneho veku podľa nového pohľadu.

K novému prístroju patria tri nové zapínacie manžety. Automatický výber manžety programom znižuje pravdepodobnosť chyby pri meraní a zvyšuje presnosť merania.

Nová databáza na báze SQL ponúka nové funkcie:

- poskytuje možnosť organizovaného ukladania dát a prehľadnú plochu
- možnosť načasovania a opakovania
- jednoduchý export dát

Ochranu údajov vám  zabezpčí hardwerový kľúč.

Upgradovanie sa netýka doposiaľ nameraných dát, tieto sa objavujú s nezmenenými údajmi, ale v novom formáte.

 

Čo je to upgradovanie Arteriografu?

Upgradovanie arteriografu zahrňa zmenu procesora aj softvéru. Týka sa teda samotného prístroja  aj programu. Nie je možné uskutočniť ho nahrávaním z internetu. Výmenu meracej jednotky aj upgradovanie programov zabezpečí Medexpert Kft. so zárukou 1 týždňa. V prípade potreby Vám na túto dobu zabezpečíme náhradný prístroj. Obráťte sa na nás s dôverou!

 

Prístroj aj naďalej meria nasledovné parametre:

Meranie krvného tlaku
Sys, Dia
MAP
PP
HR
ABI

Centrálny tlak
Sys Ao

Analýza pulzovej vlny
Centrálny aj brachiálny Aix
PP Ao
ED

Arteriálna stiffness
Rýchlosť pulzovej vlny v aorte
Arteriálny vek

Cardiac Fitness
DRA
SAI, DAI