Produkty Arterialcare – meranie tlaku krvi metodikou novej generácie.

Najjednoduchšou a najdôveryhodnejšou metódou merania poškodenia cieľových orgánov je oscilometrické stanovenie arteriálnej stiffness. Ambulantné sledovanie parametrov arteriálnej stiffness umožňuje rýchlejšie a presnejšie nastavenie cieľových hodnôt tlaku krvi s prihliadnutím na medzinárodné odborné usmernenia. Ambulantné monitorovanie tlaku krvi (ABPM) je nevyhnutnou pomôckou pri optimalizácii liečby hypertenzie v každej ambulancii lekára. Informácia o hodnote centrálneho tlaku krvi nám umožňuje správny výber antihyertenzívnej liečby.

Arterialcare_product_line-2015

Medexpert Arteriograph Oscilometrický prístroj stanovujúci arteriálnu stiffness a parametre arteriálnej funkcie najjednoduchšou metodikou. Validovaným spôsobom nám poskytuje popri základných hemodynamických parametroch (hodnoty TK na ramene, pulz, ABI) aj hodnoty centrálneho krvného tlaku, augmentačného indexu a rýchlosti šírenia pulzovej vlny aorty. Tieto parametre sú potvrdené aj medzinárodnými guidelinemi pri diagnostike poškodenia cieľových orgánov. Popri včasnom stanovení prítomnosti aterosklerotických zmien nám prístroj umožňuje aj individuálne nastavenie antihypertenzívnej liečby, súčasne sa vďaka stanoveniu arteriálneho veku pacienta skvalitní aj komunikácia a kooperácia s pacientom. Viď viac

Medexpert Arteriograph 24
Je jedinečnou kombináciou 24. hodinového monitorovania TK a profesionalneho stanovenia arteriálnej stiffness. Popri stanovení hodnôt TK môžete sledovať aj hodnoty centrálného TK, augmentačného indexu a rýchlosti šírenia pulzovej vlny aortou. Vid' viac

Medexpert CBPM24 – Táto revolučná technológia nám umožnuje popri tradičnom stanovení hodnoty TK na ramene sledovať aj zmeny hodnôt centrálneho tlaku počas dňa aj po dobu 72 hodín. Je to invazívne validovaná neinvazívna oscilometrická metóda s pohodlnými podmienkami merania a minimálnou hlučnosťou. Vid' viac

Kliknite na produkt pre viac informácií.

Arterialcare Product Portfolio

 

Informácie o predaji:
Monika Nagy
Mobil: +421  918 450 270
monika.nagy@medprev.sk

Webshop