Nalaz- dostupni parametri

Arteriograf nove generacije omogućava merenje arterijske starosne dobi.

Arteriograph_report-healthy-p1-RS Arteriograph_report-healthy-p2-RS