Centralni (aortni) sistolni krvni pritisak (Hgmm)

Central Blood pressure, Systolic Blood Pressure in the Aorta

Centralni krvni pritisak  je vrednost pritiska  u korenu aorte koja se u osnovi razlikuje od vrednosti izmerenih na nadlaktici. Ovaj centralni pritisak, od vrednosti pritiska nadlaktice, ima bolju prediktivnu vrednost u pogledu kardiovaskularnih događaja dakle predstavlja značajan faktor rizika.

Meri se invazivno ili oscilometrijski, metodom koja dokazano daje pouzdane rezultate isto kao invazivno merenje. Osnov za proračun čine vrednosti dijastolnog i srednjeg arterijskog krvnog pritiska kao i postojanje fiziološke povezanosti između perifernih i centralnih vrednosti krvnog pritiska.