Centralni pulsni pritisak (Hgmm)

Pulse pressure, PP

Pulsni pritisak je razlika vrednosti sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska. Kao što se krivulja centralnog pritiska i centralna sistolna vrednost mogu razlikovati od vrednosti merenih na nadlaktici tako se i vrednost pulsnog pritiska u korenu aorte može razlikovati od perifernih vrednosti. Ima samostalnu prediktivnu vrednost, predstavlja faktor rizika koji je od perifernih vrednosti u većoj u korelaciji sa kardiovaskularnim događajima.