Refleksiono vreme pulsnog talasa (ms)

Return time, RT

Pokazuje vreme za koje pulsni talas stigne od korena aorte do glavne periferne tačke odbijanja- bifukacije, i povratka reflektovanog talasa.