Sistolni Area Index (%)

Systolic Area Index, SAI

SAI predstavlja površinu ispod sistolnog dela srčanog ciklusa.