Standardna devijacija, SD (m/s)

Standard Deviation, SD

Parametar koji daje informaciju o kvalitetu merenja tj. rasipanje PWVao vrednosti srčanih ciklusa zabeleženih Arteriografom u suprasistolnom području.

Ako je vrednost rasipanja veća od 1,0 na softverskom monitoru se pojavljuje upozorenje ispisano crvenom bojom. Određivanje vrednosti SD je značajno iz razloga što okolnosti koje ometaju merenje (pokreti, problemi ritma, disanje, govor, kašljanje, itd.) mogu deformisati oblik pojedinih pulsnih krivulja.

U slučaju da je SD vrednosti iznad 1,0 merenje treba ponoviti uz strožije poštovanje pravila!