O Arteriografu za svakoga, ne samo za lekare

Interesuje Vas šta se krije iza naziva "arterijski stiffness"? Želeli biste da saznate zašto je korisno meriti starosnu dob arterija? Brinete o svom zdravlju i želite da učinite više za svoje srce i krvne sudove? Počitajte sadržaje u levom meniju, nadamo se da ćete naći korisne informacije o značaju procene stanja krvnih sudova.

Da li ste znali da je uzrok smrti svakog drugog čoveka u Srbiji neka bolest srca i krvnih sudova? Infarkt srca i izliv krvi u mozak u najvećem broju slučajeva nastupaju neočekivano a ponekad se javljaju i u iznenađujuće mladoj populaciji. Ovi kardiovaskularni događaji su prvi simptom a poslednja manifestacija jednog dugotrajnog procesa – bolesti poznate kao zakrečenje arterija.

Na žalost, mnogi ne znaju da zakrečenje arterija nije neminovnost. Ranim prepoznavanjem bolesti i svesnim činjenjem u pravcu očuvanja zdravlja možemo itekako učiniti mnogo protiv razvoja bolesti srca i krvnih sudova!

Šta je Arteriograf?

Arteriograf je medicinsko sredstvo razvijeno u mađarskoj koje pomoću manžetne, slično merenju krvnog pritiska, registruje talase pritiska nadlaktice tzv. pulsne talase.  Mada se radi o jednostavnom pregledu on ima veći značaj od klasičnog merenja krvnog pritiska jer daje tačnu informaciju o stanju čitavog arterijskog sistema. Automatskom analizom se mogu dijagnostikovati bolesti srca i krvnih sudova u fazi kada se još nije razvio ozbiljan zdravstveni problem i mogu se preduprediti.

mt1

Metoda se zasniva na pronalasku prema kojem je aparat, posredstvom manžetne koja se postavlja na nadlakticu,  u mogućnosti da registruje signale koji odslikavaju stanje čitavog arterijskog sistema, pruža informaciju o tome koliko su arterije elastične – to jest koliko su zdrave. Elastičnost zidova arterija je parametar koji je usko povezan sa arteriosklerozom.

Šta i kako meri aparat?

Sam pregled liči na merenje krvnog pritiska ali njime ne dobijamo samo vrednosti sistolnog i dijastolnog pritiska. Razlika je u preciznosti: manžetna postavljena na nadlakticu sposobna je da registruje tzv. čitave pulsne krivulje, koje u stvari odgovaraju promenama krvnog pritiska merenog na ruci. Ove krivulje aparat pretvara u električne signale, čiju analizu vrši računarski program.

Dobijeni rezultat opisuje:

- male arterije, funkciju unutrašnje površine arterijskog zida kao našeg najvećeg organa,

- vrednost pritiska u delu arterija blizu srca, opterećenje koje deluje neposredno na srce,

- određuje elastičnost glavne arterije (aorte), i na osnovu toga, uzimajući u obzir prosečne vrednosti srednje- evropske populacije proračunava takozvanu arterijsku starosnu dob.

 

U idealnom slučaju, na ovaj način ustanovljena starosna dob arterija nije veća od stvarne starosne dobi pregledane osobe. Ovom metodom se mogu dobiti dragocene informacije o ćelijama arterijskog zida i o elastičnosti glavne arterije, aorte. Što je više elastičan zid arterije, utoliko je ona zdravija.

Praktično, pregled koji traje oko 15 minuta u stavri liči na više uzastopnih merenje krvnog pritiska u  ležećem položaju. Tokom pregleda meri se 12 parametara među kojima i vrednosti koje ukazuju na stanje kako malih tako i velikih arterija. To je važno iz razloga što klasično merenje krvnog pritiska ne daje dovoljno informacija o stanju pacijenta. I u slučaju niskog krvnog pritiska, možemo se suočiti sa već razvijenom arteriosklerozom odnosno možemo se sresti sa neodgovarjućim funkcionisanjem arterija i u slučajevima naizgled zdravih osoba sa normalnim vrednostima krvnog pritiska. Bolest može da bude prisutna već u ranijim godinama, kada se još smatramo zdravima.  Metoda specijalnog merenja pritiska pomoću Arteriografa daje nam uvid u arterijske funkcije pacijenta svih uzrasta.

Koliko je bolan pregled?

S obzirom da se pregled sastoji isključivo od merenja pritiska i krivulja pulsznog talasa koje potiču od merenja krvnog pritiska, uopšte nije bolan niti neprijatan, nema neželjenih efekata i bezopasan je.

Šta treba uraditi posle pregleda?

Rezultat merenja se dobija u vidu štampanog nalaza. Na osnovu toga lekar može da donese odluku o daljim pregledima, eventualno o daljoj terapiji. Na dobijenom nalazu su prikazani parametri koji opisuju elastičnost arterija: podaci koji govore o opštem stresnom stanju sistema krvnih sudova, brzina pulsnog talasa u arteriji aorti- parametrar koji je poveza sa stepenom elastičnosti ili krutosti zida aorte kao i centralni krvni pritisak koji govori o stanjima arterijskog pritiska u blizini srca.

Pregled stanja arterijskog sistema pomoću Arteriografa je od svih danas dostupnih metoda najjednostavniji. U poređenju sa drugim preventivnim pregledima koji su u primeni, najranije ukazuje na postojanje arterioskleroze ili sklonost  za njen razvoj. Posebnost i glavna vrlina metode je u tome što je u mogućnosti da sve to otkrije još u asimptomatskoj fazi dok još nem tegoba, kada je šansa za prevenciju i izlečenje veća.

Kome je preporučen pregled za proveru stanja Arteriografom?

Pregled je preporučen svim osobama starijim od 30 godina. Posebno se preporučuje:

- onim ljudima koji žive i rade pod stresom

- gojaznim osobama

- pušačima

- dijabetičarima

- osobama sa oboljenjem bubrega

- osobama sa visokim krvnim pritiskom

- osobama sa visokim nivoom holesterola i/ ili triglicerida

- osobama koje su u porodici imale slučajeve obolevanja od hipertenzije ili bolesti srca, šećerne bolesti

- osobe koje imaju bilo kakve simptome koji se mogu dovesti u vezu sa bilo kakvim oboljenjem sistema krvnih sudova

- trudnicama

- ženama u menopauzi.

 

Kontaktirajte našu referentnu zdravstvenu ustanovu u Subotici!

Gornje nabrajanje nije potpuno.  Bitna je upravo pojedinačna procena rizika, izbor načina života i terapije koja je najoptimalnija za datu osobu.

U cilju provere zdravstvenog stanja, pregled nije preporučen u slučaju osoba koje imaju ili su imale dijagnostikovanu bolest krvnih sudova ( infarkt, izliv krvi u mozak, dijagnostikovano suženje arterija donjih ekstremiteta, itd.). Naime, u ovim slučajevima, sa stanovišta dijagnostike pregled ne pruža dodatne informacije za lekara. U ovim slučajevima pregled može da pomogne lekaru u odabiru najodgovarajuće terapije odnosno praćenju dejstva lekova koji se primenjuju u okviru terapije.