Aparat Arteriograf

Iz kojih delova se sastoji Arteriograf?

Sam Arteriograf se sastoji iz četiri dela: merne jedinice, manžetne koja se spaja sa njom, računara (programa) i infraport ili bluetooth komunikacione jedinice pomoću koje se ostvaruje veza između aparata i računara.

Merna jedinica je nalik meraču krvnog pritiska. High-fidelity senzor, koji se nalazi u njoj, detektuje promene pritiska koje dolaze iz manžetne i pretvara ih u električni signal.

Arteriograf se bez računarskog programa može koristi kao kvalitetan merač krvnog pritiska.

 

Deo pribora čine i manžetne tri različite veličine.

Program koji je instaliran na računar, predstavlja ključ specifičnog metoda. Celo merenje obavlja automatski, pritiskom na jedno dugme,  vrši proveru dobijenih rezultata i prikazuje ih grafički i numerički.

Bežična veza ima dve glavne prednosti: pacijent nije neposredno povezan sa računarom, a merenje se može vršiti i sa veće udaljenosti.

 

 

Kako se vrši merenje?

Analiza pulsnog talasa i određivanje arterijske starosne dobi pomoću Arteriografa je jednostavno kao klasično merenje krvnog pritiska.

1.         Podešavanje sistema

- Uspostavite bluetooth ili infrared vezu između aparata i računara! (njen status se vidi u donjem desnom uglu monitora)

- Proverite da li je napon baterije u aparatu dovoljan za pokretanje merenja! (4,6 V kod akumulatorskih i 5,4 V kod klasičnih baterija.)

-Radi pokretanja programa, kliknite na ikonicu  Arteriografa na monitoru!

2.         Priprema pacijenata

- Uverite se da li je pacijent došao na pregled u odgovarajućem stanju odnosno da li su uslovi odgovarajući! Kriterijumi za vršenje pregleda su slični onima kao kod klasičnog merenja krvnog pritiska. Za rutinsko merenje arterijskih funkcija u skladu sa preporukama, pregled se obavlja u ležećem položaju.

- Unesite podatke novog pacijenta ili otvorite karton sa podacima već postojećeg pacijenta!

- U slučaju da se radi o novom pacijentu, obavezno je unošenje sledećih podataka: ime i prezime, datum rođenja, visina, rastojanje jugulum-symphysis i obim nadlaktice. (Unos ostalih podataka pacijenta nije obavezan, ali je zbog preciznije dijagnoze i praćenja stanja pacijenata poželjan.)

- Pomoću trake za merenje izmerite rastojanje između udubljenja Juguluma i gornje pipljive ivice stidne kosti. (Ovo rastojanje odgovara dužini aorte)

- Postavite manžetnu na nadlakticu dominantne (jače) ruke pacijenta. Veličinu manžetne Vam, nakon merenja obima ruke, preporučuje program!

3.         Izvođenje merenja

- Pritiskom na dugme Start, program automatski uradi merenje krvnog pritiska, te uz promenu pritiska manžetne vrši dijastolno i specijalno suprasistolno merenje.

- Tokom merenja koje traje približno 2 minuta, oscilometrijske krivulje su vidljive u realnom vremenu

- Nakon urađenog merenja, izmereni podaci se automatski pojave na monitoru, spremni za štampanje ili dalju analizu

4.        Provera kvaliteta merenja

- Parametar koji nas informiše o kvalitetu merenja je SD (Standardna devijacija). Okolnosti koje ometaju merenje (pokreti, aritmija, disanje, govor, kašljanje, itd.) mogu da izobliče pojedine pulsne krive, utičući na taj način na kvalitet signala.

- Ukoliko registrovane pulsne krive nisu homogene, program ukazuje na to, što se vidi crvenim slovima na monitoru. U tom slučaju je preporučeno ponoviti merenje pod normalizovanim uslovima.