Arterialcare proizvodi – merači krvnog pritiska nove generacije

Najednostavniji i pouzdan metod za dijagnozu oštećenja ciljnih organa jeste neinvazivno oscilometrijsko merenje arterijskog stiffness- a. Ambulatorno praćenje stiffness parametara pomaže lekaru da brže i preciznije podesi terapiju, u skladu sa međunarodnim preporukama. ABPM je nezamenljiv za optimizaciju terapije pacijenata sa hipertenzijom. Poznavanje vrednosti centralnog pritiska pomaže u izboru najodgovarajućih antihipertenziva.

Arterialcare_product_line-2015

Medexpert Arteriograph je aparat koji na najjednostavniji način, oscilometrijskom metodom registruje parametre arterijskih funkcija i arterijskog stiffness –a. Pored merenja osnovnih hemodinamičkih parametara (brahijalni krvni pritisak, puls, ABI) poseduje validacije za merenje vrednosti centralnog pritiska, augmentacionog indeksa i brzine pulsnog talasa, parametre čije merenje je preporuka međunarodnih strukovnih organizacija u cilju otkrivanja oštećenja ciljnih organa.

Pored rane dijagnoze arterioskleroze, na najednostavniji način možete podesiti antihipertenzivnu terapiju. Aparat najnovije generacije omogućava jednostavnu komunikaciju kao i određivanje arterijske starosne dobi pacijenta. Kliknite ovde da biste pogledali nalaz.


Medexpert Arteriograph 24
Jedinstvena, specijalna kombinacija 24 časovnog monitoringa krvnog pritiska i profesionalnog merenja arterijskog stiffness- a. Pored vrednosti krvnog pritiska možete pratiti i promenu vrednosti centralnog pritiska, augmentacionog indeksa i brzine pulsnog talasa. Kliknite ovde da biste pogledali nalaz.


Medexpert CBPM24 (Central Blood Pressure Monitor) nova revolucionarna tehnologija kojom se osim registrovanja dnevnih promena krvnog pritiska nadlaktice otvara mogućnost za praćenje vrednosti centralnog pritiska u toku dana ili čak u periodu od 72 sata. Neinvazivna oscilometrijska tehnologija sa invazivnim validacijama, sa pacijentu prilagođenim gabaritima i nečujnim režimom rada, jednostavna za rukovanje.