Arteriografski softver

Arteriografski softver

Šta sve zna program Arteriografa? Kako izgleda radna površina?

Nakon merenja na radnoj površini vidimo sledeće:

Meni linija

Alatke

Lista pregleda

Podaci pacijenata

SW-screenshot-RS

Rezultati

Registrovane pulsne krive

Za skidanje Arteriografskog sofvera sa merenjem centralnog pritiska, odaberite jedan od donjih linkova!

Arteriografski softver nove generacije