Arteriografski softver nove generacije

Najnovija verzija softvera za Arteriograf, pod brojem 3.0.0.0, je dostupna kod I.C.C.- Dr Pohl d.o.o.! Osavremenite vaš postojeći aparat! Arteriograf nove generacije ima preglednu radnu površinu i daje lako razumljiv nalaz.

Arteriograf nove generacije – Unapređenje starijih verzija

Nauka o arterijskom stiffness-u se dinamično razvija. Ovaj razvoj prati i aparat Arteriograf, sticanjem validacija i stalnim razvojem proizvoda od 2004. godine.

U 2011. godini, razvoj proizvoda je stupio u novu etapu. Pojavio se novi aparat koji, koristeći bluetooth komunikaciju, pruža veći komfor pri merenju u odnosu na raniju verziju sa infrared komunikacijom. Merna jedinica koja radi sa novim procesorom, omogućava ostvarivanje novih funkcija i otvara vrata za dalji razvoj proizvoda.

Još je veći iskorak načinjen kada je u pitanju softver Arteriografa. Pošto aplikacije imaju potrebu za obradom većeg broja pacijenata i više podataka, upravljanje bazama podataka u novom programu funkcioniše na SQL osnovi. Time je obezbeđena jednostavna obrada izmerenih podataka prema više kriterijuma. Novi program sadrži nove režime rada, nove parametre – kao što je određivanje arterijske starosne dobi i novi nalaz. Novi uređaj  je lakši za rukovanje, koristi manžetne sa kopčama čiju veličinu predlaže na osnovu obima nadlaktice pacijenta.

Zbog brojnih novina, dalje unapređenje ranije kupljenih aparata se više ne može vršiti kao do sada, putem osvežavanja softvera. Bez obzira na to,  želimo da osiguramo korisnicima dostupnost novih funkcija, što zahteva osvežavanje uređaja na kompleksan način. To znači da vršimo zamenu procesora merne jedinice, obezbeđujemo 3 nove manžetne i  hardverski ključ, za korišćenje programske verzije 3.0.0.0, koji se nalazi na priloženom CD-u. Pomoć pri rukovanju predstavlja priručnik-uputstvo za korisnike na srpskom jeziku, ali rado viđamo korisnike i na našim redovnim kursevima.

Novi program se instalira na računar nezavisno od ranijeg TensioClinic programa. Već postojeći podaci se mogu prekopirati u bazu podataka novog programa i mogu se obrađivati i sa novim programom. Za proces memorisanja podataka, po želji, zainteresovanima pružamo pomoć i u sedištu naše kompanije.

Cena osvežavanja starih aparata je 400EUR + PDV. S obzirom da osvežavanje aparata podrazumeva njegovo rasklapanje, ono se vrši u sedištu firme proizvođača.

Zbog čega je isplativo?

Pojam arterijske starosne dobi postaje sve zastupljeniji u masovnim medijima i u centar pažnje stavlja novi nalaz.

 

Novine!

Nov nalaz je jednostavniji za tumačenje kako za pacijente  tako i za lekare. Ima dve stranice. Na prvoj stranici se nalaze vrednosti krvnog pritiska nadlaktice i analize pulsnog talasa (vrednosti Aix i SBPao). Na drugoj stranici je prikazana vrednost brzine prostiranja pulsnog talasa i u skladu sa novim načinom viđenja- određivanje arterijske starosne dobi.

 

Uz nov aparat pripadaju i nove manžetne. Automatizovan izbor manžetne, pomoću računarskog programa, smanjuje mogućnost greške i omogućava udobno i precizno merenje.

Nov način rukovanje bazama podataka na SQL osnovi, pruža brojne nove funkcije:

- pruža mogućnost sistematizovanog unosa podataka pacijenata i preglednu radnu površinu tokom merenja

- prethodno tempiranje merenja i njihovo ponavljanje

- jednostavan prenos izmerenih podataka.

Zaštita podataka je osigurana hardverskim ključem.

Osvežavanjem programa se ne gube do tada izmereni podaci. Oni će se prikazati uz nepromenjene vrednosti ali u formi novog nalaza.

Šta se podrazumeva pod osvežavanjem?

Osvežavanje podrazumeva  zamenu procesora i osvežavanje softvera što dotiče i sam aparat i računarski program. Ovo nije moguće izvesti skidanjem novog programa sa interneta već zahteva i zamenu delova aparata. Samo osvežavanje programa vrši Medexpert d.o.o. u roku od nedelju dana. Za vreme servisiranja, u slučaju potrebe, obezbeđujemo aparat za zamenu. U vezi sa osvežavanjem, kontaktirajte nas sa poverenjem! E-mail: info@arteriograf.rs

Aparat i dalje pruža sledeće parametre:

Merenje krvnog pritiska:

-Sys, Dia,

-MAP,

-PP

-HR

-ABI

 

Centralni krvni pritisak:

-Sys Ao

 

Analiza pulsnog talasa:

-Aix nadlaktice i centralni

-PP Ao

-ED

 

Arterijski stiffnes:

-Brzina prostiranja pulsnog talasa

-Arterijska starosna dob

 

Cardiac Fitness:

-DRA

-SAI, DAI