Nalaz - dostupni parametri

Arteriograf nove generacije omogućava merenje arterijske starosne dobi.

Dostupni Parametri
(PDF)

Arteriograph_report-healthy-p1-RS Arteriograph_report-healthy-p2-RS