Brzina prostiranja pulsnog talasa (m/s)

Aortic Pulse Wave Velocity, PWVao

Brzina prostiranja pulsnog talasa u arteriji aorti predstavlja brzinu kojom se talas pritiska,  koji nastaje posle svakog otkucaja srca , kreće od korena aorte do bifurkacije. Brzina karakteriše elastičnost zida aorte. Prema strukovnim smernicama za kontrolu i lečenje arterijske hipertenzije, koje izdaje Evropsko udruženje kardiologa i Evropsko udruženje za hipertenziju, ovaj parametar predstavlja marker oštećenja ciljnog organa a njegova povišena vrednost svrstava pacijenta u grupu sa visokim/ veoma visokim rizikom.

Osnov za proračun PWV predstavlja količnik pređenog puta (rastojanje jug-sy, koje odgovara dužini aorte) i vremena potrebnog za njegovo savladavanje RT/2.

Pažnja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, sa ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa, sklapa ugovor za vršenje zdravstvene usluge- merenje rigidnosti arterijskih krvnih sudova (šifra 010089) po ceni od 10.000,00 dinara.