Ejekciono vreme (ms)

Ejection Duration, ED

Vreme trajanja mehaničke sistole, vreme koje protekne od otvaranja do zatvaranja aortnog zalistka.