Okolnosti pregleda, pravila kojih se lekari i pacijenti moraju pridržavati

Pravila i uslove za merenja arterijskog stiffnesa, slično kao kod merenja krvnog pritiska, treba ispoštovati u skladu sa međunarodnim preporukama. Dole opisana jednostavna pravila (koja jedva odstupaju od propisanih pravila za merenje krvnog pritiska) moraju se ispoštovati pri merenju ovakvim izuzetno senzitivnim aparatom, u cilju eliminisanja faktora koji ometaju merenje i zbog uporedivosti ponovnih merenja.

Uverimo se da li je pacijent došao na pregled u odgovarajućem stanju odnosno da li su okolnosti odgovarajuće. Kriterijumi su dole nabrojani. U slučaju da postoje odstupanja, to treba naznačiti na nalazu u vidu napomene.

● Pacijenta treba upozoriti da za vreme trajanja pregleda diše mirno i ravnomerno!

● Za vreme merenja treba izbegavati pokretanje mišića, posebno mišića ruku jer se time značajno produžava vreme trajanja merenja, povećava mogućnost neuspešnosti merenja kao i smanjenja njegove tačnosti. Pokretanje mišića deformiše oblik pulsnog talasa, onemogućava vrednovanje nalaza.

● Treba izbegavati ekstremne okolnosti (npr. veoma visoke spoljne temperature)!

● Ako je pacijent prethodno bio izložen fizičkom naporu, treba da se odmori.

● Pre pregleda pacijent treba da se uzdrži od pušenja, ishrane i konzumiranja napitaka sa sadržajem kofeina 3 sata pre pregleda. Nije dozvoljeno konzumiranje alkohola 10 sati pre pregleda.

● Za vreme pregleda pacijent ne sme da govori, da spava.

● Od lekova, nitrati u najvećoj meri utiču na rezultat merenja jer izazivaju jako širenje krvnih sudova, kako malih tako i velikih arterija, smanjujući time vrednost Aix-a i utičući na vrednost krvnog pritiska. Bez obzira na pomenuto, obustavljanje uzimanja lekova može izazvati i stanje opasno po život. Zabranjeno je uskratiti uzimanje lekova koje bolesnik uzima redovno!

● Potrebno je 10- minutno fizičko i psihičko mirovanje pre pregleda.

Za vreme merenja treba izbegavati sve okolnosti (otvaranje vrata, zvono telefona, itd.), koje mogu da poremete mirovanje pacijenta.

● Treba imati u vidu efekat belog mantila. U slučaju postojanja sumnje u isti, treba ponoviti merenje za vreme vizite ili u nekom drugom terminu.

● Pregled, po mogućnosti, treba raditi u ležećem položaju (radi omogućavanja potpunog mirovanja i zbog reproduktibilnosti samog merenja). Vršilac pregleda treba da napomene ako je položaj tela pri merenju odstupao od pravilnog.

●Ponavljanje merenja treba izvoditi u isto doba dana i pri istom položaju tela.

● Treba imati u vidu moguće smetnje koje se prilikom merenja  mogu pojaviti usled aritmije.

Izvor:

AJH (2002) 15:445–452 European Heart Journal (2006) 27, 2588–2605
Artery Research (2007) 1, 2-12