Diastolická reflexná plocha

Diastolic Reflexion Area, DRA, Cardiac fitness

Opisuje tlakové pomery náplne koronárnych tepien počas diastoly. Berie do úvahy dlžku obdobia diastoly, teoretickú krivku bez vlnovej reflexie a skutočnú tlakovú krivku. Udáva to, že tlak, ktorý je prítomný počas diastoly, v akej miere prispieva k náplni koronárnych tepien.

Odráža fyziologické pomery vychádzajúce z tlaku a nie event. lokálnu stenózu niektorej z koronárnych tepien.