Ejekčný čas (ms)

Ejecition Duration, ED

Dĺžka mechanickej systoly, obdobie medzi otvorením a zatvorením aortálnej chlopne.