Softver arteriografu

Softver arteriografu

Čo všetko dokáže snímať program arteriografu?

Na ploche vidíme nasledovné parametre:

 

Menu                           Nástroje     Zoznam vyšetrení                Údaje pacienta

SW-screenshot-SK

Výsledky                               Registrované pulzové krivky

 

K načítaniu softvéru arteriografu, ktorý meria aj centrálny krvný tlak, vyberte nasledovné menu!

 

Softvér arteriografu 1.10.1.1*                                  Softver arteriografu 1.10.1.1

(numerické vyhodnotenie)                                        (numerické a textové vyhodnotenie)

 

Načítanie (3,19 Mb)                                                   Načítanie (3,19 Mb)