Okolnosti merania – pravidlá merania pre lekára a pacienta

Pri meraní treba dodržiavať medzinárodné odporúčania podobné ako pri meraní TK. Dodržiavanie nasledovných jednoduchých odporúčaní je nevyhnutné (od správneho meranie TK sa líši minimálne) pri meraní týmto citlivým prístrojom - pre vylúčenie rušivých faktorov a reprodukovateľnosť merania.

Presvedčme sa o tom, či sa pacient dostavil na vyšetrenie v adekvátnom stave a či sú podmienky vyhovujúce. Kritéria meranie sú uvedené ďalej. Pri odchýlke od týchto kritérií sa odporúča uviesť detaily:

 • Pacient má počas merania dýchať kľudne a rovnomerne.
 • Pohybom svalov počas merania, zvlášť pohybom ramenami sa má pacient vyhýbať, pretože to výrazne predĺží dobu merania, resp. môže viesť k neúspešnému meraniu a zhoršuje jeho presnosť. Pohyb svalmi deformuje tvar pulzovej vlny a zhoršuje možnosť jej vyhodnotenia.
 • Vyhýbajme sa extrémnym vonkajším podmienkam, napr. vysokej vonkajšej teplote.
 • V prípade predchádzajúcej namáhavej činnosti si má pacient oddýchnuť a byť v stave fyzickej pohody.
 • Pred vyšetrením sa má pacient vyhýbať fajčeniu, jedeniu a požívaniu nápojov s obsafom kofeínu v dobe cca 3 hodiny pred vyšetrením.
 • Pacient počas vyšetrenia nerozpráva, ani nespí.
 • Namerané hodnoty sú najviac ovplyvňované nitrátmi, tieto rozširujú tepny (spôsobujú vazodilatáciu a takto znižujú hodnotu Aix a ovplyvnujú hodnoty TK, napriek týmto okolnostiam sa ich neodporúča vynechať, pretože to môže ohroziť pacienta na živote! Pravidelne užívané lieky sa nesmú vynechať!
 • Pred vyšetrením má byť pacient vo fyzickej a psychickej pohode minimálne po dobu 10 minút.
 • V priebehu merania sa treba vyhýbať všetkým okolnostiam, ktoré by mohli narušiť pohodu pacienta.
 • Treba myslieť aj na hypertenziu bieheho plášťa, v prípade podozrenia naň treba meranie zopakovať počas pobytu, príp. v inom termíne.
 • Vyšetrenie treba vykonať podľa možnosti v polohe v leže za účelom lepšej reprodukovateľnosti výsledku. V prípade inej polohy treba toto uviesť v poznámke.
 • Treba myslieť aj na chyby merania spôsobené arytmiou (poruchy rytmu).

Literatúra :
AJH (2002) 15:445-452 European Heart Journal (2006) 27, 2588-2605 Artery Research (2007) 1, 2-12