Prístroj Arteriograf

Z čoho pozostáva arteriograf?

Samotný prístroj pozostáva zo štyroch častí: meracej jednotky s manžetou, počítača (program) a elektronického spojenia medzi počítačom a prístrojom (infraport alebo bluetooth).

Meracia jednotka sa podobá na tlakomer. Vysokocitlivý senzor sníma tlakové zmeny a transformuje ich na elektronické znaky.

Počítačový arteriograf sa bez programu dá použiť ako kvalitný tlakomer.

K dispozícii sú tri manžety s rozličnou veľkosťou.

Počítačový program je zárukou špeciálnej funkcie – celé meranie uskutočňuje automaticky po stlačení jedného gombíka. Následne sa výsledok kontroluje a premieňa na numerické hodnoty. Bezkáblové spojenie má dve výhody: pacient nie je spojený priamo s počítačom a meranie sa dá uskutočniť aj z väčšej vzdialenosti.

Ako prebieha meranie?

Analýza pulzovej vlny a stanovenie arteriálneho veku arteriografom – priebeh je podobne jednoduchý ako meranie krvného tlaku tradičným spôsobom.

1. Nastavenie systému

- Nastavte spojenie bluetooth alebo infraportom medzi prístrojom a počítačom (spojenie sa signalizuje v pravom dolnom rohu displeja).

- Skontrolujte, či napätie (voltáž) prístroja je dostačujúce k naštartovaniu merania.

- Pre štart programu kliknite na ikonu arteriograf na displeji.

2. Príprava pacienta

- Presvedčte sa o tom, či sa pacient dostavil na vyšetrenie za dodržania odporúčaných podmienok (pozri odporúčania na meranie pri dodržaní arteriálnej stiffness v bode „odborná literatúra“). Kritériá sú podobné meraniu tlaku krvi tradičným spôsobom. Na rutinné meranie arteriálnych funkcií podľa usmernení je odporúčaná poloha v ležiacej polohe.

- Zapíšte údaje nového pacienta alebo načítajte údaje už prijatých pacientov.

- V prípade nového pacienta je povinné udať nasledujúce údaje: meno, dátum narodenia, výška, vzdialenosť jugulárnej jamky a lonovej kosti, obvod ramena.

- Zmerajte vzdialenosť jugulárnej jamky a hornej hrany lonovej kosti pomocou priloženého pásu. Táto vzdialenosť zodpovedá štandardnej dĺžke aorty.

- Naložte manžetu na dominantné (silnejšie) rameno, čo odporúča program následne po zmeraní obvodu ramena.

3. Priebeh merania

- Po klinknutí na tlačidlo „štart“ prístroj automaticky uskutoční meranie tlaku a následné nafúknutie manžety na suprasystolické hodnoty.

- Počas merania v trvaní cca 2 minút sú viditeľné oscilometrické krivky v reálnom čase.

- Po skončení merania sa namerané hodnoty autormaticky zobrazia na monitore, sú pripravené na tlač alebo ďaľšiu analýzu.

4. Kontrola kvality merania

- Parameter, ktorý poskytuje informáciu o kvalite merania je SD (smerodajná odchýlka). Okolnosti, ktoré rušia meranie (pohyb, porucha pulzových kriviek, dýchanie, rozhovor, kašeľ) deformujú tvar pulzových kriviek a takto zhoršujú kvalitu signálu.

- Pokiaľ registrované pulzové krivky nie sú homogénne, program to signalizuje na obrazovke. V týchto prípadoch treba meranie zopakovať za normalizovaných (štandardných) podmienok.