Arteriograf

Arteriograf  ile oluşan yeniliğin temelinde basit olması ve üst kola yerleştirilen manjetin duyarlı bir sensor olarak kullanılması yatmaktadır. Bu sensoru yüksek doğruluk ve çözünürlük kabiliyeti içeren osilotonometre ile bağlantıya geçirerek  elde edilen zayıf sinyalleri yeterli kalitede elde edebiliriz. Bu veriler kablosuz iletişim aracılığıyla bilgisayara iletilerek daha ayrıntılı analiz imkanı doğmaktadır.

arteriograph_bt