Arteriografın başarı ile kullanılabileceği uzmanlık alanları

Arterioraf aşağıdaki meslek grubu temsilcilerine korunma, tanı, tedavi etkinlinliği ve takibi açısından güçlü bir yardım sunmaktadır:

 

Aile Hekimleri (Primer tarama testi ve tedavi takibi)

İşyeri Hekimliğ(Tarama testi)

Kardiolog (non-invaziv hemodinamik monitorizasyon)

Nefrolog (Böbrek yemezliği nedeniyle atheroskleroz gelişimi takibi )

Diabetolog (Şeker hastalarının vaskuler problemleri nedeniyle damar sistemi monitorizasyonu)

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Endotel hastalık olması açısından preeklempsi taraması, kardiovaskuler risk faktörü olması açısından menapoz takibi)

Androlog (Erektil disfonksiyonun doku veya psikosomatik kökenli olup olmadığının belirlenmesi)

Pediatrik Kardiolog (Atherosklerozun  genç yaşta  ortaya çıkışının tespit edilmesi)

Fizyolojik ve patofizyolojik bilimsel araştırmalarda

İlaç sanayinde ilaç etkinliği araştırmalarında (İlacın TPR’ye, nabız dalgası yayılım hızına, santral kan basıncı üzerine ve endotel fonksiyonu üzerine olan etkisinin araştırılması)