Arteryel stifnes ölçümü hakkında

Diagnostik amaçlı ölçümler

Hem augmentasyon indexi (Aix) ve hem de aorta nabız dalgası yayılım hızı (PWVao) MACE’nın bağımsız prediktör faktörüdür. Gerçekten de bu her iki dolaşım fizlolojisi indexinin incelenmesi ile asemptomatik, preklinik atherosleroz ve bunun sonucunda oluşabilecek subklinik doku hasarı erken tanısı yapılabilir. Aix ilk olarak endotel disfonksiyonu ile bunun sonucunda meydana gelen periferik direnç (TPR) artışını yani atheroskleroz erken dönemini işaret eder. PWVao ise aort duvarı rigiditesi (Yüksek PWVao) veya esnekliği (düşuk PWVao) hakında bilgi verip atherosklerozun ilerlemiş dönemine işaret eder.

Klasik riziko faktörkerininden bağımsız olarak stifnes paremetreleri ile ileride meydana gelebilecek (tabii ki infarktus oluşumu olmadan önce) koroner atheroskloruzununda dahil olduğu CV olaylar hakkında prognostik bilgi edinebiliriz. Evidince Based Medicine temeline dayanarak hazırlanan ESH/ESC 2007 hipertansiyon tedavisi ve idaresi hakındaki guideline’da arteyel stifnes incelemesi de bulunmaktadır.

Tedavi takibi amaçlı incelemeler

ASCOT - CAFE araştrması göstermiştir ki TPR bağımlı Aix ve santral sistolik basınç ölçümü (SBPao) antihipertansiflerin dolaşım fizyolojisine etkilerinin değerlendirilmesi açısından  birçok bilgi vermektedir. Bunun doğrultusunda (EBM) Aix ve SBPao incelemesi endikasyonu içinde hipertansif tedavisi gören hastalar olduğunu da söyleyebiliriz.

Arteriograf ile arteryal stifnes paremetreleri ölçümü hem diagnostik amaçlı tarama testi olarak ve hem de tedavi etkinliğinin denetlenip takibi açısından yapılmaya uygundur.