Ölçüm ilkeleri

Arteriyel stiffness ölçümü osilometrik metod ile mümkün olup üst kolda suprasistolik basınçta nabız dalgalarının tespiti analizi ile yapılmaktadır. Kan basıncı ölçümüne benzer olarak yapılan ölçüm ile periferik direnç ve aorta sertliği de ölçülür.

Arteriograf ölçümü sırasında üst kola yerleştirilen manjetta kullanıyoruz. Aygıt ile basınç ölçümü yapıldıktan sonra manjetta güncel olarak tespit edilen sistolik basınç değerinin üstünde şişirilmektedir (en az 35 mmHg). Bundan dolayı brachial arter okluzyonu gerçekleşmektedir ve ölçüm süresi boyunca (yalınızca 8-20 saniye, ortalam 8 saniye) işlem koşulu olarak kan akımı durmaktadır. Bu çok özel durumda (stop-flow condition) akımın durduğu yerde şişirilmiş manjetin üst sınırında barachial arterde bir membran oluşmaktadır. Santral basınç değişiklikleri ile erken (direkt, P1) ve geç (geriye akseden, P2) sistol dalgalar ile diastolik dalga okluzyonun olduğu yere ulaştıklarında tıpkı atan kanın bir zara vurması gibi diafragmanda sezilir hale gelmektedirler. Üst kol dokusu aktarıcı bir ortam gibi akan sıvının bası etkisiyle oluşan küçük fakat sezilebilir değişiklikleri deri ve manjetta sınırı boyunca manjettaya aktarıp generalize hale gelmelerini sağlar. Bu küçük, zayıf basınç değişikliklerini Arteriografın yüksek çözünürlükteki basınç sensörleri sezebilecek güçtedir ve bunu takiben de özel bir tonometre ile bunlar güçlendirilip taranmaktadır.

body

Ölçüm santral basınç kateteri ile yapılan incelemelerdekine benzer şekilde yapılmaktadır ve a. subclavia, a. Axillaris, a. Brachialis kanül gibi davranarak oluşan santral basınç değişiklikleri sensora sunulmaktadır. Burada şunu önemle belirtmek gerekmektedir ki bu uygulanan yöntemde sinyal kalitesi brachial arter duvarının özelliklerinden etkilenmemektedir.Basınç eğrilerini sadece merkezi hemodinamik özellikler belirlemektedir.