Validasyon (Geçerlilik)

Ölçüm cihazının doğruluk ve sağlamlığını validasyon (geçerlilik) testi ile belgelenir.

Arteriograf Bonn Üniversitesinde literatürde en sık kullanılan diğer iki alet ile (aplanasyon tonometre kullanan SphygmoCorral ve piezoelektronik Complior) karşılaştırılmıştır. Bu amaçla bilimsel titizlikle yapılan incelemelerde yukarıda belirtilen aletler ile Arteriograf arasında bir oturumda ve birbirini takip eden şekilde ölçülen Aix, PWVao değerleri arasında signifik korelasyon bulunmuş ve yapılan test pozitif olarak sonuçlanmıştır. Belirtilmelidir ki diğer iki aletin yanında Arteriograf üstün olacak şekilde en küçük varyans (bir oturumda yapılan ölçümler arası farklılık) ve en iyi tekrarlanabilirlik (ertesi gün ve/veya bir hafta içinde yapılan tekrar ölçümleri arasında gözlenen farklılık) oranı göstermiştir. Bunların ışığında Arteriografın daha önceden kullanılan aletler ile signifik korelasyon gösteren Aix ve PWVao değerleri verdiği tespit edilmiştir.

“Variabilite ve tekrarlanabilirlik açısından üç aygıt arasında Arteriograf en iyi sonuçları vermiştir.”

İnvaziv validasyon testleri Pecs Üniversitesi Klinik Kardiyoloji Hemodinamik Laboratuarında I. Horváth, A. Cziráki önderliğindeki çalışma grubu tarafından yapılmıştır. Bu esnada 11 hastadan 91 basınç eğrisi simultan olarak Arteriografla ve invaziv olarak ise şişirilmiş olan arteriograf manjetinin üstünde brachial artere direk kateter yerleştirilmesi ile kaydedilmiştir. İnvaziv intrabrachial nabız eğrileri sırasında en son nabız vuruşu aynı zamanda Arteriografla kayıt edilen eğri ile duplike edilmiştir. şekilden de iyi bir şekilde görülebileceği gibi her iki metodla  birbiri ile tam identik (özdeş) eğriler elde edilmiştir. Yani Arteriograf tıpkı arteryel kateter ile invaziv basınç ölçümünde edilene benzer şekilde tam olarak aynı nabız eğrisi kayıt etme yeteneğine sahiptir. Her iki metodla ölçülen Aix arasında sıkı korelasyon tespit edilmiştir (r <0.9). Tüm bunlar kanıtlamıştır ki brachial arter augmentasyon indexi kaydı hem Arteriografla non-invaziv olarak hem de kateterle invaziv olarak identiktir (özdeştir).